Om föreningen

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma bildades för att bidra till utveckling inom traumaomhändertagandet längs hela vårdkedjan; prehospitalt, på akutmottagningen, röntgen, anestesi, operation, intensivvård och rehabilitering.

OPerationssal-blaaktigVi välkomnar alla traumaintresserade som medlemmar i föreningen.

Denna hemsida är ny till utformningen och kommer att bli ett verktyg för utbyte av kunskap och erfarenheter. Det händer mycket bra saker – i stort och smått – på våra sjukhus. På denna sida kommer det att finnas rapporter, tips, idéer, synpunkter och tankar till gagn för kollegor och traumaintresserade.

Målsättning

 • Medverka till ett optimalt vårdresultat med minsta möjliga handikapp för traumapatienten
 • Att förbättra och utveckla sjukvårdens omhändertagande av traumapatienten
 • Att stärka, förbättra och utveckla sjuksköterskans roll som viktig teammedlem inom traumavården
 • Medverka till att förebygga trauma
 • Riksföreningen arbetar för
 • Ett samarbete mellan sjuksköterskor som arbetar med traumapatienter i hela vårdkedjan från prehospital sjukvård till rehabiliteringsvård
 • Att höja kompetensen inom traumavård på grund- och specialistutbildningsnivå
 • Att starta och främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper inom traumavård och traumatologi
 • Att initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt
 • Att anordna kongressverksamhet
 • Att utgöra remissorgan för frågor inom traumavård