Karolinska Traumasymposium 2020

Väkommen att anmäla er till  Karolinska traumasymposium 2020

Tid: Torsdagen 30:e januari 2020, kl. 09:00-17:00

Plats: Sune Bergströms aula (NKS), Karolinska Universitetssjukhuset

Målgrupp: Alla med intresse för trauma

Kostnad: 500 sek (inkl. kaffe, lunch)

Anmälan: susanna.eriksson@sll.se senast 17/1 2019, ange kostnadsställe

Ladda gärna ned Karolinska Universitetssjukhusets mobil-app, i den hittar Karollinskas  Traumahandbok

Möte för Traumanätverket i Sverige

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Bild: Sofia Andersson, Dagens medicin

Den 30 november 2018 genomförs årets nationella möte för Traumanätverket i Sverige. Platsen är Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. Programmet är inte helt klart ännu, men det kommer att bli en del avrapporteringar kring de olika projekt som genomförs i samverkan med LÖF samt en del nya forskningsrön från Nationella Traumacenrtat i Norge

Vi återkommer med mer programdetaljer i senare nyhetsinslag.

Vi jobbar för att deltagandet ska vara kostnadsfritt.

Varmt välkommen.

Bästa medlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst. Traumavård är föremål för en fantastiskt spännande utveckling i vårt land och inom RST är vi fokuserade på att bidra till utvecklingen.

SAMVERKAN

RST är fortsatt mycket aktivt i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) initierat och finansierar. Under 2018 kommer vi – tillsammans med många andra yrkesorganisationer – att medverka i granskningen av Uppsala/Örebroregionerna samt Dalarna. Vi har representanter i olika delprojekt som genererats från de granskningar som gjorts hittills. Några sådana projekt är riktlinjer för prehospital immobilisering, riktlinjer för trauma-CT, en utbildning av instruktörer som i sin tur ska utbilda teamledare och team lokalt.

Föreningen representeras även i Styrgruppen för Säker Trauma.

RST har också representanter i det nationella traumaregistret SweTrau; som är en förutsättning för utveckling och kvalitetssäkring av traumavården.

Tillsammans med SweTrau och SFAT (Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi) jobbar vi vidare med Traumanätverket i Sverige. Senaste mötet var 30/11 2017. Årets möte blir vid ungefär samma tidpunkt, men mer om det kommer på vår hemsida.

KURSVERKSAMHETEN

Vi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida www.trauma.se och anmälan görs online.

ÅRSMÖTE 9/5 kl. 16.00 – 17.30

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 9/5 2018 på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna. Lokal är NKS rum F11-85; Konferensrum 9200. För att komma rätt i det nya sjukhuset, kommer en vägvisare att möta upp vid entrén på Eugeniavägen 23.

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée

Akut- och traumakirurgiska dagarna 12-13 mars 2018

Akut- och traumakirurgiska dagarna

När: 12 mars 2018 – 13 mars 2018

Plats: Göteborg

 Vi kirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi inbjuder till Akut- och traumakirurgiska dagarna under temat ”Operation i tid”. Mötet hålls måndag 12 mars till tisdag 13 mars 2018 i Östraaulan på SU/Östra sjukhuset i Göteborg, inklusive middag på kvällen den 12 mars.

Programmet för dagarna innehåller föreläsningar av engagerade och kunniga föreläsare om patofysiologi akut, vanliga till mer sällsynta diagnoser, nya diagnostiska metoder, nya behandlingsstrategier, organisation och forskning. Vi kommer också att ha en sköterskeprogrampunkt. Vi tror att innehållet båda dagarna kan vara av intresse för både sjuksköterskor och läkare engagerade i akut- och traumakirurgi. Målet är att bidra till en kirurgisk akut- och traumasjukvård i toppklass!

PROGRAM

Anmälan görs till Therese Olsson, therese.i.olsson@vgregion.se. Meddela fakturaadress, ansvarsnummer, om ni önskar delta vid middagen på kvällen samt eventuell särkost. Sista anmälningsdag är 4 februari. Kostnad för konferensen är 750 kr för båda dagarna.

 

Välkommen till Göteborg!

 

Karolinska Traumasymposium 2018

Välkomna att anmäla er till Karolinskas Traumasymposium!

Tid: Torsdagen 1:a februari 2018, kl. 09:00-17:00

Plats: Aula Medica, Erling Persson salen, Karolinska Institutet, Solna

Målgrupp: Alla med intresse för trauma

Kostnad: 1000 sek (inkl. kaffe, lunch)

Anmälan: susanna.eriksson@sll.se, senast 22/1 2018, ange kostnadsställe, faktureringsadress samt ev. specialkost

Trauma Symposium 2018 KS

 

Nationellt Samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal Sjukvård i Linköping

nationellt–samtal_om-ambulanssjukvard_och_kommunal_sjukvard

 

Inbjudan! Anmäl Dig idag! Antalet platser är begränsade! Se program ovan i pdf!

 Hjärtligt välkommen den 16/8 till Nationellt Samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal Sjukvård i Linköping!

 

Vi träffas onsdagen den 16 augusti kl 10.00 i Linköping

Mötesplats är Katastrofmedicinskt Centrum Johannes Magnus Väg 11, Universitetsområdet Campus Valla i Linköping.

 Seminariet är kostnadsfritt.

Om du har frågor ringer du till Heléne Nilsson på tel 0705-828637

Anmäl Dig idag på mail: kmc@regionostergotland.se

Antalet platser är begränsade!

Följande deltar som föreläsare:

 

·         Anders Henriksson, Vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

·         Lars-Torsten Larsson, Avdelningschef, Socialstyrelsen

·         Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg-IVO

·         Lena Lundgren, Ordförande, e-Hälsomyndigheten

·         Bengt-Arne Sjöqvist, Professor, Chalmers och Lindholmen Science Park

·         Janne Kautto, Ordförande Riksföreningen Ambulanssjuksköterskor/RAS

·         David Liljequist, Förbundsombudsman, Vårdförbundet

·         Ulla Olsson, Ordförande Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

och medicinskt ansvariga för rehabilitering

 

·         Moderator för dagen är: Heléne Nilsson, med. dr, Katastrofmedicinsk Centrum

Anmäl Dig idag på mail: kmc@regionostergotland.se

Antalet platser är begränsade!

 

Välkomna!

Hälsningar

 

Lena Lundgren                         Margareta Bachrach-Lindström                             Magnus Käck

Hälso- och Sjukvårdsdirektör     Prodekanus                                                        Enheten för Prehospitalvård

Region Östergötland                 Medicinska Fakulteten Linköpings Universitet         Region Östergötland

 

Årsmötet, tid och plats!

Årsmötet den 5/4 17:00 hålls i Torstengårdsalen på Karolinska Universitetssjukhuset (våningen under CIVA)

Välkommen/ Styrelse och kommitte