Årsmöte RST 2024

ÅRSMÖTE 3/4 2024 kl. 18.30 via ZOOM

Hej alla medlemmar.

Det är dags för ett årsmöte avseende vår verksamhet 2023. Du är varmt välkommen att delta via Teams och behöver då anmäla dig på hemsidan för en ”kurs” som heter ÅRSMÖTE.

När vi närmar oss dagen kommer alla som anmält sig att få en länk till mötet.

Inom kort kommer verksamhetsberättelsen att kunna laddas ner från hemsidan.

 

Varma hälsningar från Styrelsen.

 

4th Global Conference on Emergency Nursing and Trauma Care 9-11 November 2023 | Gothenburg, Sweden

Come and join international emergency nurses, paramedics and trauma healthcare professionals at the fourth conference in this popular series to share the latest research, knowledge, ideas, innovations and current developments within nursing and healthcare in both the developed and developing world.

Abstracts are invited by 20 May 2022 for talks, mini oral presentations with posters and stand-alone posters on the following topics:

  • Emergency care in different environments
  • Specialties in emergency nursing
  • Pre-hospital care
  • Advanced practice
  • Research and education
  • Patient safety and non-technical skills
  • Pandemic planning & management
  • Stress, coping and resilience

https://www.elsevier.com/events/conferences/global-conference-on-emergency-nursing-and-trauma-care

 

The TEAM instrument for measuring emergency team performance: validation of the Swedish version at two emergency departments

 

Klas Karlgren1,2,3* , Anders Dahlström1,4, Anderz Birkestam5, Annelie Drevstam Norling5, Gustav Forss ,Andersson Franko6, Simon Cooper7, Thomas Leijon8 and Charlotta Paulsson8

Abstract

Background: The Team Emergency Assessment Measure (TEAM) questionnaire is designed for rating the nontechnical performance of emergency medical teams during emergencies, e.g., resuscitation or trauma management.Originally developed in Australia it has today been translated and validated into eleven languages, but a Swedish version is lacking. The aim was therefore to cross-culturally translate and evaluate the reliability and validity of the TEAMquestionnaire in a Swedish health care setting.
Methods: The instrument was forward and backward translated and adapted into a Swedish context according
to established guidelines for cross-cultural adaptation of survey-based measures. The translated version was tested
through 78 pairwise assessments of 39 high-priority codes at the emergency departments of two major hospitals. The
raters observed the teams at work in real time and flled in the questionnaires immediately afterwards independently
of each other. Psychometric properties of the instrument were evaluated.
Results: The original instrument was translated by pairs of translators independently of each other and reviewed by
an expert committee of researchers, nurses and physicians from diferent specialties, a linguist and one of the original
developers of the tool. A few adaptations were needed for the Swedish context. A principal component factor analysis confrmed a single ‘teamwork’ construct in line with the original instrument. The Swedish version showed excellentreliability with a Cronbach’s alpha of 0.955 and a mean inter-item correlation of 0.691. The mean item-scale correlation of 0.82 indicated high internal consistency reliability. Inter-rater reliability was measured by intraclass correlationand was 0.74 for the global score indicating good reliability. Individual items ranged between 0.52 and 0.88. No foor efects but ceiling efects were noted. Finally, teams displaying clear closed-loop communication had higher TEAM scores than teams with less clear communication.
Conclusions: Real time observations of authentic, high priority cases at two emergency departments show that the
Swedish version of the TEAM instrument has good psychometric properties for evaluating team performance. The
TEAM instrument is thus a welcome tool for assessing non-technical skills of emergency medical teams.

© The Author(s) 2021. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which
permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to th

Hela artikeln      https://rdcu.be/cx74O

Utbildningar med anledning av skräpta rekommendationer från FHM

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten( FHM)utfärdat skärpta rekommendationer kring Covid-19 kan vår utbildningsverksamhet komma att påverkas. Vi följer såväl FHMs rekommendationer som rekommendationer och beslut från Sveriges regioner och landsting. Vår förhoppning är att kunna utbilda så många som möjligt på ett sätt som inte äventyrar deltagares eller instruktörers hälsa. Frågor kring kursverksamheten besvaras i första hand av respektive kursledare.

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 äger rum den 4/11 18.30. På grund av situationen med Covid -19 kommer vi att hålla årsmötet digitalt vi Zoom.  Du som anmäler dig till mötet kommer att få en länk till årsmötet skickad till din e-postadress i god tid innan mötet. Mer information om hur du deltar i mötet skickas ut tillsammans med möteslänken. Anmälan till årsmöte görs  här:https://www.trauma.se/kurs/arsmote/

Vänligen notera att det inte utgår någon kostnad för att delta. Vi har valt att skapa en anmälan till årsmötet genom att använda vår vanliga anmälningsfunktion för kurser. I formuläret för anmälan behöver du därför ange faktura adress men det kommer alltså inte att utgå någon kostnad. Vi kommer framöver att anpassa våra anmälningsformulär för olika typer av event och vi ber om överseende med att detta inte är gjort ännu. Under uppgifter om fakturaadress i anmälan använder du din hemadress och dig själv som referens.

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgänglig på sidan för Årsmöte 2020, senast två veckor innan årsmötet. Länk till sidan för årsmötet hittar du här:https://www.trauma.se/foreningen/arsmoteshandlingar/

Välkommen