4th Global Conference on Emergency Nursing and Trauma Care 9-11 November 2023 | Gothenburg, Sweden

Come and join international emergency nurses, paramedics and trauma healthcare professionals at the fourth conference in this popular series to share the latest research, knowledge, ideas, innovations and current developments within nursing and healthcare in both the developed and developing world.

Abstracts are invited by 20 May 2022 for talks, mini oral presentations with posters and stand-alone posters on the following topics:

 • Emergency care in different environments
 • Specialties in emergency nursing
 • Pre-hospital care
 • Advanced practice
 • Research and education
 • Patient safety and non-technical skills
 • Pandemic planning & management
 • Stress, coping and resilience

https://www.elsevier.com/events/conferences/global-conference-on-emergency-nursing-and-trauma-care

 

SweTrau Årsrapport 2020

SweTrau Årsrapport 2020 skickas idag till företrädare för traumaverksamheten inom respektive region. Den har tidigare gått ut till styrelsen för Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi, LÖF (Säker Traumavård) samt alla som registrerar i SweTrau. Den finns även tillgänglig för nerladdning på följande länk: 
Årsrapport 2020 kan vid en första anblick verka rätt snarlik föregående årsrapport. Det finns dock en del nyheter som särskilt kan påpekas:
 • Mortalitetsskillnader mellan sjukhus (sid 21) redovisas nu för en treårsperiod i stället för som tidigare två år, i enlighet med tidigare önskemål från SFAT.
 • Andelen dödsfallsanalys för sjukhus med minst 3 dödsfall inom 30 dagar efter traumat under perioden 2018-2020 (sid 25-28) redovisas på sjukhusnivå.
 • En ny kvalitetsindikator, Kompletta traumaregistreringar inom 90 dagar (sid 29-30) har införts. Vi redovisar i år siffror för 2020 på sjukvårdsregionnivå, men kommer från och med nästa år att redovisa även denna kvalitetsindikator på sjukhusnivå.
 • Täckningsgraden redovisas på alla nivåer (nationellt, sjukvårdsregioner, regioner samt sjukhus). Det är första gången som täckningsgraden redovisas på regionnivå.
Datauttag för kommande årsrapport kommer preliminärt att göras i april-maj 2022.

SweTrau Årsrapport 2020

The TEAM instrument for measuring emergency team performance: validation of the Swedish version at two emergency departments

 

Klas Karlgren1,2,3* , Anders Dahlström1,4, Anderz Birkestam5, Annelie Drevstam Norling5, Gustav Forss ,Andersson Franko6, Simon Cooper7, Thomas Leijon8 and Charlotta Paulsson8

Abstract

Background: The Team Emergency Assessment Measure (TEAM) questionnaire is designed for rating the nontechnical performance of emergency medical teams during emergencies, e.g., resuscitation or trauma management.Originally developed in Australia it has today been translated and validated into eleven languages, but a Swedish version is lacking. The aim was therefore to cross-culturally translate and evaluate the reliability and validity of the TEAMquestionnaire in a Swedish health care setting.
Methods: The instrument was forward and backward translated and adapted into a Swedish context according
to established guidelines for cross-cultural adaptation of survey-based measures. The translated version was tested
through 78 pairwise assessments of 39 high-priority codes at the emergency departments of two major hospitals. The
raters observed the teams at work in real time and flled in the questionnaires immediately afterwards independently
of each other. Psychometric properties of the instrument were evaluated.
Results: The original instrument was translated by pairs of translators independently of each other and reviewed by
an expert committee of researchers, nurses and physicians from diferent specialties, a linguist and one of the original
developers of the tool. A few adaptations were needed for the Swedish context. A principal component factor analysis confrmed a single ‘teamwork’ construct in line with the original instrument. The Swedish version showed excellentreliability with a Cronbach’s alpha of 0.955 and a mean inter-item correlation of 0.691. The mean item-scale correlation of 0.82 indicated high internal consistency reliability. Inter-rater reliability was measured by intraclass correlationand was 0.74 for the global score indicating good reliability. Individual items ranged between 0.52 and 0.88. No foor efects but ceiling efects were noted. Finally, teams displaying clear closed-loop communication had higher TEAM scores than teams with less clear communication.
Conclusions: Real time observations of authentic, high priority cases at two emergency departments show that the
Swedish version of the TEAM instrument has good psychometric properties for evaluating team performance. The
TEAM instrument is thus a welcome tool for assessing non-technical skills of emergency medical teams.

© The Author(s) 2021. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which
permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to th

Hela artikeln      https://rdcu.be/cx74O

Välkommen som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 2022.

Välkommen att skicka in bidrag som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 – 9 mars 2022, Munchenbryggeriet Stockholm

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa”.

Skicka in ditt abstract för en poster från den 1 september fram till den 19 december kl 14.00

Ditt abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser, max 250 ord; Times new roman, pt 12.

I övrigt behövs:

Titel på poster, max tio ord

Huvudförfattare, namn och titel: Arbetsplats, e-post

Alla medförfattares namn plus en titel per person.

Posterpriser

En jury bedömer postrarna enligt fastlagda kriterier och två utmärkelser delas ut, en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. Priset är en veckas stughyra i Huså http://www.swenurse.se/medlem/Fritidsstugor/ . Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren.

Kontaktuppgifter för frågor:

Marie Iwarzon eller Lina Hammarbäck

marie.iwarzon@swenurse.se

lina.hammarback@swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

Karolinska Traumasymposium 2022

Nyheter

Missa inte tillfället att delta på NKS Traumasymposium 2022!

NKS bjuder in till Trauma Symposium 2022! Mer information kommer senare i höst!

SAVE THE DATE! 

 

Karolinska

Traumasymposium 2022 

 

Torsdag 27 januari 2022  

Kl:09.00-17.00 

 

Sune Bergströms aula (NKS), Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Program och mer information kommer senare i höst 

Traumacentrum Karolinska  

Årsmöte 2021-11-18. 18 00

Årsmöte för Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma genomförs 2021-11-18. 18.00.

Mötet genomförs via ZOOM.

Anmälan på hemsidan via fliken årsmöte under kursutbudet.

Aktuell länk skickas ut till anmälda medlemmar en vecka innan mötet.

Årsmöteshandlingar är tillgängliga på hemsidan 2 veckor innan mötet.

 

Välkomna

Styrelsen för RST

Utbildningar med anledning av skräpta rekommendationer från FHM

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten( FHM)utfärdat skärpta rekommendationer kring Covid-19 kan vår utbildningsverksamhet komma att påverkas. Vi följer såväl FHMs rekommendationer som rekommendationer och beslut från Sveriges regioner och landsting. Vår förhoppning är att kunna utbilda så många som möjligt på ett sätt som inte äventyrar deltagares eller instruktörers hälsa. Frågor kring kursverksamheten besvaras i första hand av respektive kursledare.

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 äger rum den 4/11 18.30. På grund av situationen med Covid -19 kommer vi att hålla årsmötet digitalt vi Zoom.  Du som anmäler dig till mötet kommer att få en länk till årsmötet skickad till din e-postadress i god tid innan mötet. Mer information om hur du deltar i mötet skickas ut tillsammans med möteslänken. Anmälan till årsmöte görs  här:https://www.trauma.se/kurs/arsmote/

Vänligen notera att det inte utgår någon kostnad för att delta. Vi har valt att skapa en anmälan till årsmötet genom att använda vår vanliga anmälningsfunktion för kurser. I formuläret för anmälan behöver du därför ange faktura adress men det kommer alltså inte att utgå någon kostnad. Vi kommer framöver att anpassa våra anmälningsformulär för olika typer av event och vi ber om överseende med att detta inte är gjort ännu. Under uppgifter om fakturaadress i anmälan använder du din hemadress och dig själv som referens.

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgänglig på sidan för Årsmöte 2020, senast två veckor innan årsmötet. Länk till sidan för årsmötet hittar du här:https://www.trauma.se/foreningen/arsmoteshandlingar/

Välkommen