Länkar

StetoskopTRAUMA

Trauma.org
www.trauma.org

American trauma society
www.amtrauma.org

Society of trauma nurses
www.traumanurses.org

Svensk förening för traumatologi
www.swedishtrauma.se

The american association of trauma surgery
www.aast.org

UTBILDNINGAR

ATLS
www.atls.se

PHTLS
www.phtls.nu

TIDSKRIFTER

Scandinavian journal of trauma
www.sjterm.com

Journal of trauma
www.jtrauma.com

Dagens medicin
www.dagensmedicin.se

RIKSFÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER

Nationella

Riksföreningen för anestesi och intensivvård
www.aniva.se

Socialstyrelsen
www.sos.se

Svensk Katastrofmedicinsk Förening
www.skmf.se

Svensk Kirurgisk Förening
www.svenskkirurgi.se

Svensk sjuksköterskeförening
www.swenurse.se

Vårdförbundet
www.vardforbundet.se

NTF, Nationalförbundet för trafiksäkerhetens främjande
www.ntf.se

Internationella

American Association of Critical-Care Nurses
www.aacn.org/AACN/AACNHome.NSF

American Association of Nurse Anesthetists
www.aana.com

Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund ALNSF
www.alnsf.no

Dutch Trauma Nursing Foundation
www.trauma-nursing.nl

Emergency Nurses Association
www.ena.org

Emergency Nurses Association in Italy
www.nursesofemergency.org

Emergency Nursing World
www.enw.org