TNCC Recertifiering

En dags utbildning för sjuksköterskor som tidigare gått TNCC Grundutbildning med där certifikatet gått ut. Förberedelserna är inläsning av manual och arbete med instuderingsmaterial som fokuserar på olika patientfall. Kursdagen innehåller en strukturerad genomgång av principerna för ett optimalt traumaomhändertagande och deltagarna arbetar gruppvis med olika problemområden samt separata övningar med inititalt omhändertagande av traumapatienter.