TNCC Recert

Recertificeringskurs efter 4 år.
Kursen genomförs under en dag.
Förnyelser i kursens innehåll gås igenom med föreläsningar och praktiska stationer. Deltagarna examineras och vid godkänt kursresultat förnyas certifikatet.