ENPC

ENPC – Emergency Nursing Pediatric Course

1994 startade man i USA kursen ENPC – Emergency Nursing Pediatric Course.

Kursen är internationellt erkänd och ägs av ENA – Emergency Nurses Association. Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma ansvarar för utbildningen i Sverige.

I Sverige introducerades kursen 2001. Det finns ca 15 svenska instruktörer.

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om barns normala utveckling – samt kunskap om sjukdomar och akut trauma. Genom teori och praktiska övningar tränas deltagaren i Primärt och Sekundärt omhändertagande enligt A – I.

Kursen vänder till sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter barn ex, BVC, akutmottagningar,ambulans, IVA, anestesi, vårdavdelningar, RTG mm.

Efter genomgången godkänd kurs erhåller deltagaren ett internationellt certifikat giltigt i 4 år.

Även andra yrkeskategorier är välkomna att deltaga som auskultanter/åhörare.