Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2021

Dagordning årsmötet 21 11 18

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Årsmötes protokoll 2021 del1

Årsmötesprotokoll 2021 del 2

Årsredovisning – RST – räkenskapsåret 2020

Revisionsberättelse – RST – räkenskapsåret 2020

Årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll 2020 Fyllnadsval

Årsmötes protokoll 2020

Dagordning årsmötet 20 11 04

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamehtsplan 2020Årsmötes protokoll 2020

Årsredovisning – RST – räkenskapsåret 2019

Årsmöte 2019

Årsredovisning – RST – räkenskapsåret 2018

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsplan 2019

Dagordning årsmötet 19 04 29

Årsmöte 2018

Dagordning årsmötet 18 05 09

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmöte 2017

Dagordning årsmötet 17 04 05

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte 2016

Dagordning årsmötet 16 04 29

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Årtsmötesprotokoll 2016