Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 äger rum den 4/11. På grund av situationen med Covid -19 kommer vi att hålla årsmötet digitalt vi Zoom.  Du som anmäler dig till mötet kommer att få en länk till årsmötet skickad till din e-postadress i god tid innan mötet. Mer information om hur du deltar i mötet skickas ut tillsammans med möteslänken. Anmälan till årsmöte görs  här:https://www.trauma.se/kurs/arsmote/

Vänligen notera att det inte utgår någon kostnad för att delta. Vi har valt att skapa en anmälan till årsmötet genom att använda vår vanliga anmälningsfunktion för kurser. I formuläret för anmälan behöver du därför ange faktura adress men det kommer alltså inte att utgå någon kostnad. Vi kommer framöver att anpassa våra anmälningsformulär för olika typer av event och vi ber om överseende med att detta inte är gjort ännu. Under uppgifter om fakturaadress i anmälan använder du din hemadress och dig själv som referens.

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgänglig på sidan för Årsmöte 2020, senast två veckor innan årsmötet. Länk till sidan för årsmötet hittar du här:https://www.trauma.se/foreningen/arsmoteshandlingar/

Välkommen

Viktig information om kursverksamheten med anledning av Covid 19

RST har som huvudsaklig uppgift att sprida kunskap i omhändertagande av traumapatienter och svårt sjuka barn. Varje år håller vi därför kurser runt hela landet i syfte att höja och vidmakthålla kompetensen. Denna vårtermin har vi som vanligt inplanerat ett stort antal kurser och några är redan genomförda.

Men nu har landet ställts inför en världsomfattande pandemi med allvarliga konsekvenser för såväl individ som samhälle där det är svårt att förutse konsekvenserna på såväl kort som lång sikt. Många sjukhus och regioner har redan ställt in all utbildningsverksamhet och RST har efter noga överväganden fattat beslutet att inte genomföra fler kurser denna vårtermin.

Inom RST anser vi det är viktigt att följa rekommendationer och – idag bäst kända – fakta kring utvecklingen. Vi vill således eliminera risken för spridning genom att inte låta våra instruktörer resa runt i landet till olika sjukhus. Eftersom sjukvården befinner sig i ett konstant kritiskt läge bedömer vi att sjukhuspersonal (såväl tänkta kursdeltagare som instruktörer) just nu behövs i den kliniska verksamheten.

Vi håller oss uppdaterade och har givetvis som målsättning att snarast möjligt ta upp kursverksamheten igen och noggrant följa nationella riktlinjer i samband med Corona-pandemin.

Europeisk Trauma kongress i Oslo

Tillfälle att delta i en europeisk traumakongress på nära håll. För anmälan och information, se nedan.

Don’t forget to register!

Dear Sir or Madam, dear colleague

As the upcoming 21st edition of the European Congress of Trauma & Emergency Surgery in Oslo, Norway is moving closer, we can announce our preliminary programme!

> Preliminary Programme

Registration is now also open! Take your chance to sign up early and benefit from discount before February 10th, 2020.

> Registration

Get excited for our main social event this year: a reception in one of the main landmarks of Norway, the city hall of Oslo! It is included in your registration fee!

If you have any questions, feel free to contact our PCO Conventus via ectes@conventus.de or +49 3641 3116 347. Join us for this very special event. We will be seeing you in Oslo!

Best regards,

Christine Gaarder
ECTES Congress President 2020

P.S.: Inform your colleagues about the ECTES 2020!
> Congress website
> Our newsletter subscription

Karolinska Traumasymposium 2020

Väkommen att anmäla er till  Karolinska traumasymposium 2020

Tid: Torsdagen 30:e januari 2020, kl. 09:00-17:00

Plats: Sune Bergströms aula (NKS), Karolinska Universitetssjukhuset

Målgrupp: Alla med intresse för trauma

Kostnad: 500 sek (inkl. kaffe, lunch)

Anmälan: susanna.eriksson@sll.se senast 17/1 2019, ange kostnadsställe

Ladda gärna ned Karolinska Universitetssjukhusets mobil-app, i den hittar Karollinskas  Traumahandbok

Möte för Traumanätverket i Sverige

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Bild: Sofia Andersson, Dagens medicin

Den 30 november 2018 genomförs årets nationella möte för Traumanätverket i Sverige. Platsen är Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. Programmet är inte helt klart ännu, men det kommer att bli en del avrapporteringar kring de olika projekt som genomförs i samverkan med LÖF samt en del nya forskningsrön från Nationella Traumacenrtat i Norge

Vi återkommer med mer programdetaljer i senare nyhetsinslag.

Vi jobbar för att deltagandet ska vara kostnadsfritt.

Varmt välkommen.

Bästa medlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst. Traumavård är föremål för en fantastiskt spännande utveckling i vårt land och inom RST är vi fokuserade på att bidra till utvecklingen.

SAMVERKAN

RST är fortsatt mycket aktivt i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) initierat och finansierar. Under 2018 kommer vi – tillsammans med många andra yrkesorganisationer – att medverka i granskningen av Uppsala/Örebroregionerna samt Dalarna. Vi har representanter i olika delprojekt som genererats från de granskningar som gjorts hittills. Några sådana projekt är riktlinjer för prehospital immobilisering, riktlinjer för trauma-CT, en utbildning av instruktörer som i sin tur ska utbilda teamledare och team lokalt.

Föreningen representeras även i Styrgruppen för Säker Trauma.

RST har också representanter i det nationella traumaregistret SweTrau; som är en förutsättning för utveckling och kvalitetssäkring av traumavården.

Tillsammans med SweTrau och SFAT (Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi) jobbar vi vidare med Traumanätverket i Sverige. Senaste mötet var 30/11 2017. Årets möte blir vid ungefär samma tidpunkt, men mer om det kommer på vår hemsida.

KURSVERKSAMHETEN

Vi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida www.trauma.se och anmälan görs online.

ÅRSMÖTE 9/5 kl. 16.00 – 17.30

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 9/5 2018 på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna. Lokal är NKS rum F11-85; Konferensrum 9200. För att komma rätt i det nya sjukhuset, kommer en vägvisare att möta upp vid entrén på Eugeniavägen 23.

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée

Akut- och traumakirurgiska dagarna 12-13 mars 2018

Akut- och traumakirurgiska dagarna

När: 12 mars 2018 – 13 mars 2018

Plats: Göteborg

 Vi kirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi inbjuder till Akut- och traumakirurgiska dagarna under temat ”Operation i tid”. Mötet hålls måndag 12 mars till tisdag 13 mars 2018 i Östraaulan på SU/Östra sjukhuset i Göteborg, inklusive middag på kvällen den 12 mars.

Programmet för dagarna innehåller föreläsningar av engagerade och kunniga föreläsare om patofysiologi akut, vanliga till mer sällsynta diagnoser, nya diagnostiska metoder, nya behandlingsstrategier, organisation och forskning. Vi kommer också att ha en sköterskeprogrampunkt. Vi tror att innehållet båda dagarna kan vara av intresse för både sjuksköterskor och läkare engagerade i akut- och traumakirurgi. Målet är att bidra till en kirurgisk akut- och traumasjukvård i toppklass!

PROGRAM

Anmälan görs till Therese Olsson, therese.i.olsson@vgregion.se. Meddela fakturaadress, ansvarsnummer, om ni önskar delta vid middagen på kvällen samt eventuell särkost. Sista anmälningsdag är 4 februari. Kostnad för konferensen är 750 kr för båda dagarna.

 

Välkommen till Göteborg!