Documents for RST annual meeting 2014

Now you can download documents for the annual meeting held in Lund march 14 as announced in previous news. You will find the documents under the tab foreningen/arsmoteshandlingar. RST/Board and committe.

Årsmöte RST

Bästa medlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma. Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst. KURSVERKSAMHETEN Vi fortsätter med samma kraft att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. ENPC reviderade något.