Välkommen som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 2022.

Välkommen att skicka in bidrag som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 – 9 mars 2022, Munchenbryggeriet Stockholm

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa”.

Skicka in ditt abstract för en poster från den 1 september fram till den 19 december kl 14.00

Ditt abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser, max 250 ord; Times new roman, pt 12.

I övrigt behövs:

Titel på poster, max tio ord

Huvudförfattare, namn och titel: Arbetsplats, e-post

Alla medförfattares namn plus en titel per person.

Posterpriser

En jury bedömer postrarna enligt fastlagda kriterier och två utmärkelser delas ut, en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. Priset är en veckas stughyra i Huså http://www.swenurse.se/medlem/Fritidsstugor/ . Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren.

Kontaktuppgifter för frågor:

Marie Iwarzon eller Lina Hammarbäck

marie.iwarzon@swenurse.se

lina.hammarback@swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

Karolinska Traumasymposium 2022

Missa inte tillfället att delta på NKS Traumasymposium 2022!

NKS bjuder in till Trauma Symposium 2022! Mer information kommer senare i höst!

SAVE THE DATE! 

 

Karolinska

Traumasymposium 2022 

 

Torsdag 27 januari 2022  

Kl:09.00-17.00 

 

Sune Bergströms aula (NKS), Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Program och mer information kommer senare i höst 

Traumacentrum Karolinska  

Utbildningar med anledning av skräpta rekommendationer från FHM

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten( FHM)utfärdat skärpta rekommendationer kring Covid-19 kan vår utbildningsverksamhet komma att påverkas. Vi följer såväl FHMs rekommendationer som rekommendationer och beslut från Sveriges regioner och landsting. Vår förhoppning är att kunna utbilda så många som möjligt på ett sätt som inte äventyrar deltagares eller instruktörers hälsa. Frågor kring kursverksamheten besvaras i första hand av respektive kursledare.

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 äger rum den 4/11 18.30. På grund av situationen med Covid -19 kommer vi att hålla årsmötet digitalt vi Zoom.  Du som anmäler dig till mötet kommer att få en länk till årsmötet skickad till din e-postadress i god tid innan mötet. Mer information om hur du deltar i mötet skickas ut tillsammans med möteslänken. Anmälan till årsmöte görs  här:https://www.trauma.se/kurs/arsmote/

Vänligen notera att det inte utgår någon kostnad för att delta. Vi har valt att skapa en anmälan till årsmötet genom att använda vår vanliga anmälningsfunktion för kurser. I formuläret för anmälan behöver du därför ange faktura adress men det kommer alltså inte att utgå någon kostnad. Vi kommer framöver att anpassa våra anmälningsformulär för olika typer av event och vi ber om överseende med att detta inte är gjort ännu. Under uppgifter om fakturaadress i anmälan använder du din hemadress och dig själv som referens.

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgänglig på sidan för Årsmöte 2020, senast två veckor innan årsmötet. Länk till sidan för årsmötet hittar du här:https://www.trauma.se/foreningen/arsmoteshandlingar/

Välkommen

Viktig information om kursverksamheten med anledning av Covid 19

RST har som huvudsaklig uppgift att sprida kunskap i omhändertagande av traumapatienter och svårt sjuka barn. Varje år håller vi därför kurser runt hela landet i syfte att höja och vidmakthålla kompetensen. Denna vårtermin har vi som vanligt inplanerat ett stort antal kurser och några är redan genomförda.

Men nu har landet ställts inför en världsomfattande pandemi med allvarliga konsekvenser för såväl individ som samhälle där det är svårt att förutse konsekvenserna på såväl kort som lång sikt. Många sjukhus och regioner har redan ställt in all utbildningsverksamhet och RST har efter noga överväganden fattat beslutet att inte genomföra fler kurser denna vårtermin.

Inom RST anser vi det är viktigt att följa rekommendationer och – idag bäst kända – fakta kring utvecklingen. Vi vill således eliminera risken för spridning genom att inte låta våra instruktörer resa runt i landet till olika sjukhus. Eftersom sjukvården befinner sig i ett konstant kritiskt läge bedömer vi att sjukhuspersonal (såväl tänkta kursdeltagare som instruktörer) just nu behövs i den kliniska verksamheten.

Vi håller oss uppdaterade och har givetvis som målsättning att snarast möjligt ta upp kursverksamheten igen och noggrant följa nationella riktlinjer i samband med Corona-pandemin.

Europeisk Trauma kongress i Oslo

Tillfälle att delta i en europeisk traumakongress på nära håll. För anmälan och information, se nedan.

Don’t forget to register!

Dear Sir or Madam, dear colleague

As the upcoming 21st edition of the European Congress of Trauma & Emergency Surgery in Oslo, Norway is moving closer, we can announce our preliminary programme!

> Preliminary Programme

Registration is now also open! Take your chance to sign up early and benefit from discount before February 10th, 2020.

> Registration

Get excited for our main social event this year: a reception in one of the main landmarks of Norway, the city hall of Oslo! It is included in your registration fee!

If you have any questions, feel free to contact our PCO Conventus via ectes@conventus.de or +49 3641 3116 347. Join us for this very special event. We will be seeing you in Oslo!

Best regards,

Christine Gaarder
ECTES Congress President 2020

P.S.: Inform your colleagues about the ECTES 2020!
> Congress website
> Our newsletter subscription

Karolinska Traumasymposium 2020

Väkommen att anmäla er till  Karolinska traumasymposium 2020

Tid: Torsdagen 30:e januari 2020, kl. 09:00-17:00

Plats: Sune Bergströms aula (NKS), Karolinska Universitetssjukhuset

Målgrupp: Alla med intresse för trauma

Kostnad: 500 sek (inkl. kaffe, lunch)

Anmälan: susanna.eriksson@sll.se senast 17/1 2019, ange kostnadsställe

Ladda gärna ned Karolinska Universitetssjukhusets mobil-app, i den hittar Karollinskas  Traumahandbok