SweTrau Årsrapport 2020

SweTrau Årsrapport 2020 skickas idag till företrädare för traumaverksamheten inom respektive region. Den har tidigare gått ut till styrelsen för Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi, LÖF (Säker Traumavård) samt alla som registrerar i SweTrau. Den finns även tillgänglig för nerladdning på följande länk: 
Årsrapport 2020 kan vid en första anblick verka rätt snarlik föregående årsrapport. Det finns dock en del nyheter som särskilt kan påpekas:
  • Mortalitetsskillnader mellan sjukhus (sid 21) redovisas nu för en treårsperiod i stället för som tidigare två år, i enlighet med tidigare önskemål från SFAT.
  • Andelen dödsfallsanalys för sjukhus med minst 3 dödsfall inom 30 dagar efter traumat under perioden 2018-2020 (sid 25-28) redovisas på sjukhusnivå.
  • En ny kvalitetsindikator, Kompletta traumaregistreringar inom 90 dagar (sid 29-30) har införts. Vi redovisar i år siffror för 2020 på sjukvårdsregionnivå, men kommer från och med nästa år att redovisa även denna kvalitetsindikator på sjukhusnivå.
  • Täckningsgraden redovisas på alla nivåer (nationellt, sjukvårdsregioner, regioner samt sjukhus). Det är första gången som täckningsgraden redovisas på regionnivå.
Datauttag för kommande årsrapport kommer preliminärt att göras i april-maj 2022.

SweTrau Årsrapport 2020