Välkommen som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 2022.

Välkommen att skicka in bidrag som Posterutställare på Sjuksköterskedagarna 8 – 9 mars 2022, Munchenbryggeriet Stockholm

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa”.

Skicka in ditt abstract för en poster från den 1 september fram till den 19 december kl 14.00

Ditt abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser, max 250 ord; Times new roman, pt 12.

I övrigt behövs:

Titel på poster, max tio ord

Huvudförfattare, namn och titel: Arbetsplats, e-post

Alla medförfattares namn plus en titel per person.

Posterpriser

En jury bedömer postrarna enligt fastlagda kriterier och två utmärkelser delas ut, en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. Priset är en veckas stughyra i Huså http://www.swenurse.se/medlem/Fritidsstugor/ . Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren.

Kontaktuppgifter för frågor:

Marie Iwarzon eller Lina Hammarbäck

marie.iwarzon@swenurse.se

lina.hammarback@swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm