Prehospital Tourniquets in Civilians: A Systematic Review

Ekstremitetsblødninger utenfor sykehus – turniké som førstehjelp?

Läs artikeln här