Utbildningar med anledning av skräpta rekommendationer från FHM

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten( FHM)utfärdat skärpta rekommendationer kring Covid-19 kan vår utbildningsverksamhet komma att påverkas. Vi följer såväl FHMs rekommendationer som rekommendationer och beslut från Sveriges regioner och landsting. Vår förhoppning är att kunna utbilda så många som möjligt på ett sätt som inte äventyrar deltagares eller instruktörers hälsa. Frågor kring kursverksamheten besvaras i första hand av respektive kursledare.