Bästa medlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst. Traumavård är föremål för en fantastiskt spännande utveckling i vårt land och inom RST är vi fokuserade på att bidra till utvecklingen.

SAMVERKAN

RST är fortsatt mycket aktivt i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) initierat och finansierar. Under 2018 kommer vi – tillsammans med många andra yrkesorganisationer – att medverka i granskningen av Uppsala/Örebroregionerna samt Dalarna. Vi har representanter i olika delprojekt som genererats från de granskningar som gjorts hittills. Några sådana projekt är riktlinjer för prehospital immobilisering, riktlinjer för trauma-CT, en utbildning av instruktörer som i sin tur ska utbilda teamledare och team lokalt.

Föreningen representeras även i Styrgruppen för Säker Trauma.

RST har också representanter i det nationella traumaregistret SweTrau; som är en förutsättning för utveckling och kvalitetssäkring av traumavården.

Tillsammans med SweTrau och SFAT (Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi) jobbar vi vidare med Traumanätverket i Sverige. Senaste mötet var 30/11 2017. Årets möte blir vid ungefär samma tidpunkt, men mer om det kommer på vår hemsida.

KURSVERKSAMHETEN

Vi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida www.trauma.se och anmälan görs online.

ÅRSMÖTE 9/5 kl. 16.00 – 17.30

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 9/5 2018 på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna. Lokal är NKS rum F11-85; Konferensrum 9200. För att komma rätt i det nya sjukhuset, kommer en vägvisare att möta upp vid entrén på Eugeniavägen 23.

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée