Karolinska Traumasymposium 2018

Välkomna att anmäla er till Karolinskas Traumasymposium!

Tid: Torsdagen 1:a februari 2018, kl. 09:00-17:00

Plats: Aula Medica, Erling Persson salen, Karolinska Institutet, Solna

Målgrupp: Alla med intresse för trauma

Kostnad: 1000 sek (inkl. kaffe, lunch)

Anmälan: susanna.eriksson@sll.se, senast 22/1 2018, ange kostnadsställe, faktureringsadress samt ev. specialkost

Trauma Symposium 2018 KS