Årsmötet, tid och plats!

Årsmötet den 5/4 17:00 hålls i Torstengårdsalen på Karolinska Universitetssjukhuset (våningen under CIVA)

Välkommen/ Styrelse och kommitte