Välkommen till årsmöte!

Bästa medlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst.

Trauma är fortsatt föremål för en fantastiskt spännande omvandling i vårt land. Vi har sen ett par år tillbaka medverkat till att bilda det Nätverk i Trauma, som – tillsammans med LÖF (Landstingess Ömsesidiga Försäkringsbolag) – tagit fram nationella larmkriterier, som nu används på alltfler sjukhus. RETTS har under föregående år även tagit beslut att ändra till dessa nya kriterier, så att vi äntligen för en enhetlig triageringsstruktur.

Under 2017 kommer fler liknande nationella riktlinjer att tas fram.

RST är fortsatt mycket aktivt i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF initierat och finansierar. Under 2017 kommer vi att medverka i granskningen av såväl Region Skåne som delar av landets östra delar.

Som medlem i RST kommer du att få förstahandsinformation om läget i den pågående utvecklingen. Dels kommer vi att skicka ut information per email och dels kommer information att finnas på vår hemsida www.trauma.se

KURSVERKSAMHETEN

Vi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida och anmälan görs online.

ÅRSMÖTE 5/4 kl. 17-18.30

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 5/4 2016 på Karolinska Sjukhuset i Solna. Tiden är 17 -18.30 Information om lokal för årsmötet, kommer att annonseras senare på hemsidan.

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée