Den blödande traumapatienten – en ny era?

Dagen kommer att belysa nya behandlingsstrategier och tekniker vid traumaomhändertagande ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Datum: 21 september 2016 Sangtransport

Tid: 08.30 – 17:00

Plats: Wilandersalen M huset Universitetssjukhuset Örebro

Arrangör: Universitetssjukhuset i Örebro.

Läs hela programmet här!

Inbjudan traumadag 21 sept 2016