Seminarium; Barn som är närstående vid svåra händelser

Inspiration till samverkan

inom ambulans- och akutsjukvård, polis, räddningstjänst och socialtjänst

Målgrupp: politiker, berörd verksamhetsansvarig och medarbetare inom hälso- och sjukvård, samverkansaktörer såsom sjukhuskyrkan, socialtjänst, polis, räddningstjänst och larmcentral.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs (avanmäl dig om du inte kan komma).

Datum och tid: 20 maj kl. 09.00 – 12.00

Lokal: Södersjukhuset stora aulan plan 6

Anmäl dig senast 16 maj till lena.sjoholm@sodersjukhuset.se

Har du frågor kontakta ludmilla.vonzweigbergk@sll.se

Seminariet anordnas som ett led i det nationella utvecklingsarbetet med det övergripande målet att kunna erbjuda barn ett ändamålsenligt stöd vid närståendes plötsliga sjukdom/död.

LÄS HELA PROGRAMMET HÄR

Seminarium 20 maj Södersjukhuset färdig Stockholm