Medlemsbrev med inbjudan till årsmöte med föreläsning

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst. Detta email ersätter det tidigare brevet i pappersformat som vi skickade ut till våra medlemmar. Den andra nyheten är att vi inte tar ut någon medlemsavgift längre. Styre
lsen har fattat beslut att det inte ska kosta något att engagera sig i traumafrågor. Just trauma är nu föremål för
en fantastiskt spännande omvandling i vårt land. Dels har vi det dokument som RST och flera läkarföreningar tog fram 2014, på Socialstyrelsens begäran. Där finns en detaljerad beskrivning över hur ett optimalt traumasystem ska se ut. Därefter har vi medverkat i starten av det landsomfattande nätverk av sjuksköterskor och läkare, som vill medverka till att förverkliga dessa intentioner.

RST är också med i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF initierat och finansierar. Under våren 2016 ska 12 sjukhus i Stockholm och övriga Mälardalen revideras, så vi ses säkert där ute i vimlet.

Som medlem i RST kommer du att få förstahandsinformation om läget i den pågående utvecklingen. Dels kommer vi att skicka ut information per email och dels kommer information att finnas på vår hemsida www.trauma.se

KURSVERKSAMHETEN

moteVi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Såväl ENPC som TNCC har reviderats under 2014 och genomförs numera efter ny upplaga och nya manualer. Revideringar är viktiga för att vara up-to-date med det senaste inom vården av akut sjuka barn och inom traumavården. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida och anmälan görs online.

TRAUMAFÖRELÄSNING och ÅRSMÖTE 29/4 kl. 13-17

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 29/4 2016 på Karolinska Sjukhuset i Solna. Tiden är 13-17 med kaffepaus. Lokalen är Lilla föreläsningssalen på ALB (Astrid Lindgrens Barnsjukhus). Innan årsmötet kommer vi att få lyssna till en interaktiv föreläsning med ÖL Pierre Sundin och Traumakoordinator Gunilla Wihlke, ANOPIVA-kliniken KS: Traumaresuscitering – Mer än bara ABC?”

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée