Expertgruppens förslag till Regeringsuppdraget

Här kan du ladda ner ”Expertgruppens förslag till Regeringsuppdraget.” Regeringen gav 2013 uppdraget till Socialstyrelsen att ta fram ett planeringsunderlag för utveckling av traumavården i landet. Under 2014 jobbade en expertgrupp med frågan och kom fram till detta dokument, som också lämnats över till Socialstyrelsen. Vi har även börjat formera ett nationellt nätverk av företrädare för traumavården längs hela kedjan från skadeplats till rehabilitering i syfte att jobba vidare med dessa principer.

Traumautredning sammanställning sjukhusvård 2015