PreHospenkonferens 2016

Välkommen till den 7:e PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård på Högskolan i Borås 10–11 mars 2016

Det är glädjande att välkomna dig till Västsverige och Borås för en ny PreHospenkonferens. Syftet är att stimulera till kunskapsutveckling inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommun. Dessutom vill vi erbjuda möjligheter till att bygga upp nya kontaktnät, eller underhålla gamla, för professionella och forskare.

Alla som på något vis arbetar med, eller berörs, av prehospital akutsjukvård är välkomna. Det kommer att finnas något intressant för alla på konferensen oavsett tidigare erfarenheter eller vilken profession du företräder.

Du kan välja att delta i konferensens hela tvådagarsprogram eller ett dagkort.PreHospen-2

 

 

 

 

 

 

Till anmälningssidan

Viktiga datum:

– Tisdag 1/9: Submissionsystemet för abstract öppnar
– Måndag 30/11 kl 23:59 svensk tid: Deadline för abstract
– Tisdag 15/12: Besked om abstract accepterats
– Fredag 19/2 2016: Sista dag för anmälan

Välkommen till PreHospenkonferensen 2016!