Instruktörsuppgradering

bild-4Fredagen den 5/12 genomgick föreningens TNCC instruktörer en uppgradering för att kunna utbilda i TNCC 7th edition som startar nästa år. Nya manualen och dess utbildningskoncept gicks igenom. Alla instruktörer fick skriva skrivningen på det nya materialet med krav på minst 90% för godkänt.

Förutom arbete fick föreningens instruktörer en bra föreläsning om triagering vid trauma på KS som hölls av AnnaGranström. För att läsa mer om detta ämne kan ni läsa Annas artikel publicerad i läkartidningen:

Till artikel