Nationellt Samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal Sjukvård i Linköping

nationellt–samtal_om-ambulanssjukvard_och_kommunal_sjukvard

 

Inbjudan! Anmäl Dig idag! Antalet platser är begränsade! Se program ovan i pdf!

 Hjärtligt välkommen den 16/8 till Nationellt Samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal Sjukvård i Linköping!

 

Vi träffas onsdagen den 16 augusti kl 10.00 i Linköping

Mötesplats är Katastrofmedicinskt Centrum Johannes Magnus Väg 11, Universitetsområdet Campus Valla i Linköping.

 Seminariet är kostnadsfritt.

Om du har frågor ringer du till Heléne Nilsson på tel 0705-828637

Anmäl Dig idag på mail: kmc@regionostergotland.se

Antalet platser är begränsade!

Följande deltar som föreläsare:

 

·         Anders Henriksson, Vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

·         Lars-Torsten Larsson, Avdelningschef, Socialstyrelsen

·         Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg-IVO

·         Lena Lundgren, Ordförande, e-Hälsomyndigheten

·         Bengt-Arne Sjöqvist, Professor, Chalmers och Lindholmen Science Park

·         Janne Kautto, Ordförande Riksföreningen Ambulanssjuksköterskor/RAS

·         David Liljequist, Förbundsombudsman, Vårdförbundet

·         Ulla Olsson, Ordförande Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor

och medicinskt ansvariga för rehabilitering

 

·         Moderator för dagen är: Heléne Nilsson, med. dr, Katastrofmedicinsk Centrum

Anmäl Dig idag på mail: kmc@regionostergotland.se

Antalet platser är begränsade!

 

Välkomna!

Hälsningar

 

Lena Lundgren                         Margareta Bachrach-Lindström                             Magnus Käck

Hälso- och Sjukvårdsdirektör     Prodekanus                                                        Enheten för Prehospitalvård

Region Östergötland                 Medicinska Fakulteten Linköpings Universitet         Region Östergötland

 

Årsmötet, tid och plats!

Årsmötet den 5/4 17:00 hålls i Torstengårdsalen på Karolinska Universitetssjukhuset (våningen under CIVA)

Välkommen/ Styrelse och kommitte

 

Välkommen till årsmöte!

Bästa medlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst.

Trauma är fortsatt föremål för en fantastiskt spännande omvandling i vårt land. Vi har sen ett par år tillbaka medverkat till att bilda det Nätverk i Trauma, som – tillsammans med LÖF (Landstingess Ömsesidiga Försäkringsbolag) – tagit fram nationella larmkriterier, som nu används på alltfler sjukhus. RETTS har under föregående år även tagit beslut att ändra till dessa nya kriterier, så att vi äntligen för en enhetlig triageringsstruktur.

Under 2017 kommer fler liknande nationella riktlinjer att tas fram.

RST är fortsatt mycket aktivt i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF initierat och finansierar. Under 2017 kommer vi att medverka i granskningen av såväl Region Skåne som delar av landets östra delar.

Som medlem i RST kommer du att få förstahandsinformation om läget i den pågående utvecklingen. Dels kommer vi att skicka ut information per email och dels kommer information att finnas på vår hemsida www.trauma.se

KURSVERKSAMHETEN

Vi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida och anmälan görs online.

ÅRSMÖTE 5/4 kl. 17-18.30

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 5/4 2016 på Karolinska Sjukhuset i Solna. Tiden är 17 -18.30 Information om lokal för årsmötet, kommer att annonseras senare på hemsidan.

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée

Postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI)

Hej alla traumaengagerade!

Det finns fortfarande platser över till en katastromedicinsk utbildning 20-23 mars i Göteborg. Det är en helt interaktiv utbildning/träning där man ställs inför två scenarier med terroistattacker och hundratals skadade. Man tränar i sin egen roll som man skulle haft hemma. Dvs som sköterska på akuten, kirurg på op eller akuten, narkos på traumarummet eller IVA, ledarskap, koordinatorer, prehospitalt etc… Simuleringsövningarna föregås av förberedande utbildning och brukar vara mkt uppskattade.

Just den här kursen är speciell då det kommer ett antal personer från Paris som var involverade i förra årets terrorhändelse där.

Hoppas att det är någon av er som kan komma loss! Var god se nedan för anmälan, priser etc.

Bästa hälsningar,

Från hela fakulteten genom/Carl Montan

ps Om ni vill ha mer info hör av er till mig

länk:

http://www.vgregion.se/upload/PKMC/Utbildning/MRMI%20G%C3%96TEBORG%202017%20announcement%20UK%20Uppdaterad%20161021.pdf

 

Postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI) combined with instructor training

Organized in collaboration between the European Society for Trauma & Emergency

Surgery (ESTES), Prehospital and Disaster Medicine Center, Gothenburg and the

University of Gothenburg, Sweden

Time: March 21-23, 2017 (Instructor training March 20- 23)

Location: Prehospital and Disaster Medicine Center, Gothenburg

Chairman, MRMI faculty: Prof. Sten Lennquist, Sweden

Chairman, local organizing committee: Associate Prof. Amir Khorram-Manesh, Sweden

Design of the course

The course is based on an advanced simulation model (www.macsim.se), training the whole chain of

response: Scene, transport, hospitals, coordination & command, including also training in triage and

individual patient-management and with participation of collaborating agencies like rescue service, police

and protection agencies. It is totally interactive, starting with one day of preparative training in groups,

followed by two full days of simulation exercises with all participants active in their normal positions and

with careful evaluation and analysis of the result of the response.

This requires a distribution of participants in accordance with the roles during the simulation exercise.

In the standardized application form, the applicant has to indicate his/her preference and competence for

the different roles and this may be used in the composition of participants.

Accommodation

Accommodation is not included in the course fee but a list of available hotels on walking distance to the

course venue, including low-price alternatives can be provided by the organizer.

Course fees, including taxes (Members of ESTES 10% discount) € (Euro)

Nurses, paramedics and ambulance staff:

Basic course 3 full days including lunches but not accommodation 525

Officers in fire-, rescue-, police- and protection services

Basic course 3 full days including lunches but not accommodation 525

Doctors and administrative staff:

Basic course 3 full days including lunches but not accommodation 650

Instructor Candidates

Basic course 4 full days including lunches but not accommodation 650

Application/More information

Application´s form and more information at: http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Prehospitalt-och-

Katastrofmedicinskt-Centrum/Utbildning-och-ovning/MRMI/

Deadline for application: December 15, 2017. Number of participants limited. Please note that the

course fee must be paid together with the application on Thursday 15th December. Unpaid application

will not be accepted after the deadline.

 

Carl Montán M.D, PhD

Dept Vascular Surgery

Karolinska University Hospital

SE-171 76 Stockholm

Sweden

Phone: Int+46 8 517 740 58

Private: Int+46 708 58 34 68

Fax:    Int+468-51776642

e-mail: carl.montan@karolinska.se

Traumadag SUS 10/2 -17

Arbetsutskottet för trauma SUS bjuder in till traumadag. Kika på programmet nedan och anmäl er till denna trevliga dag!

traumadag-sus

skarmklipp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blödande traumapatienten – en ny era?

Dagen kommer att belysa nya behandlingsstrategier och tekniker vid traumaomhändertagande ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Datum: 21 september 2016 Sangtransport

Tid: 08.30 – 17:00

Plats: Wilandersalen M huset Universitetssjukhuset Örebro

Arrangör: Universitetssjukhuset i Örebro.

Läs hela programmet här!

Inbjudan traumadag 21 sept 2016

Seminarium; Barn som är närstående vid svåra händelser

Inspiration till samverkan

inom ambulans- och akutsjukvård, polis, räddningstjänst och socialtjänst

Målgrupp: politiker, berörd verksamhetsansvarig och medarbetare inom hälso- och sjukvård, samverkansaktörer såsom sjukhuskyrkan, socialtjänst, polis, räddningstjänst och larmcentral.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs (avanmäl dig om du inte kan komma).

Datum och tid: 20 maj kl. 09.00 – 12.00

Lokal: Södersjukhuset stora aulan plan 6

Anmäl dig senast 16 maj till lena.sjoholm@sodersjukhuset.se

Har du frågor kontakta ludmilla.vonzweigbergk@sll.se

Seminariet anordnas som ett led i det nationella utvecklingsarbetet med det övergripande målet att kunna erbjuda barn ett ändamålsenligt stöd vid närståendes plötsliga sjukdom/död.

LÄS HELA PROGRAMMET HÄR

Seminarium 20 maj Södersjukhuset färdig Stockholm

 

Medlemsbrev med inbjudan till årsmöte med föreläsning

Välkommen till ett nytt år i trauma- och akutsjukvårdens tjänst. Detta email ersätter det tidigare brevet i pappersformat som vi skickade ut till våra medlemmar. Den andra nyheten är att vi inte tar ut någon medlemsavgift längre. Styre
lsen har fattat beslut att det inte ska kosta något att engagera sig i traumafrågor. Just trauma är nu föremål för
en fantastiskt spännande omvandling i vårt land. Dels har vi det dokument som RST och flera läkarföreningar tog fram 2014, på Socialstyrelsens begäran. Där finns en detaljerad beskrivning över hur ett optimalt traumasystem ska se ut. Därefter har vi medverkat i starten av det landsomfattande nätverk av sjuksköterskor och läkare, som vill medverka till att förverkliga dessa intentioner.

RST är också med i Säker Traumavård, det nationella projekt som LÖF initierat och finansierar. Under våren 2016 ska 12 sjukhus i Stockholm och övriga Mälardalen revideras, så vi ses säkert där ute i vimlet.

Som medlem i RST kommer du att få förstahandsinformation om läget i den pågående utvecklingen. Dels kommer vi att skicka ut information per email och dels kommer information att finnas på vår hemsida www.trauma.se

KURSVERKSAMHETEN

moteVi fortsätter med samma intensitet att genomföra våra uppskattade utbildningar ENPC resp. TNCC. Såväl ENPC som TNCC har reviderats under 2014 och genomförs numera efter ny upplaga och nya manualer. Revideringar är viktiga för att vara up-to-date med det senaste inom vården av akut sjuka barn och inom traumavården. Många kurser är öppna och där kan alla anmäla sig som deltagare med möjlighet att få ett internationellt certifikat alternativt som auskultant. Information finns på vår hemsida och anmälan görs online.

TRAUMAFÖRELÄSNING och ÅRSMÖTE 29/4 kl. 13-17

Som medlem är Du varmt välkommen till vårt årsmöte den 29/4 2016 på Karolinska Sjukhuset i Solna. Tiden är 13-17 med kaffepaus. Lokalen är Lilla föreläsningssalen på ALB (Astrid Lindgrens Barnsjukhus). Innan årsmötet kommer vi att få lyssna till en interaktiv föreläsning med ÖL Pierre Sundin och Traumakoordinator Gunilla Wihlke, ANOPIVA-kliniken KS: Traumaresuscitering – Mer än bara ABC?”

Varma hälsningar från styrelsen för RST – Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma.

RST Styrelse och Traumakommittée